dcsimg
Image of <i>Philadelphus</i> × <i>virginalis</i>
Unresolved name

Embryophyta

Vyšší rostliny ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta [1]) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši. Některé druhy jsou (druhotně) vodní. V jejich životním cyklu je typická rodozměna, kdy se střídá pohlavně rozmnožující se generace (gametofyt) s generací, která se rozmnožuje nepohlavně (sporofyt). U mechorostů převládá gametofyt, který je u pokročilejších skupin naopak zcela potlačen a naprosto závislý na sporofytu.

Vyšší rostliny se odvozují od zelených řas, ale jejich tělo není tvořeno stélkou, ale je rozlišeno na jednotlivé rostlinné orgány. Pouze u nejprimitivnějších vyšších rostlin se tělo stále organizačně blíží stélce. V tylakoidech chloroplastů je obsažen chlorofyl a a b.

Systém vyšších rostlin

Nové poznatky v molekulární taxonomii vedly k celé řadě změn v systematice vyšších rostlin,[2][3][4] systém není ustálený. Proto se můžeme setkat s různými podobami systému.

Mezi vyšší rostliny patří všechny cévnaté rostliny a navíc mechorosty.

Mechorosty

Související informace naleznete také ve článku Mechorosty.

Mechorosty (Bryophyta) nejsou monofyletická skupina, ale zařazují se do nich všechny vyšší rostliny, které nemají cévní svazky (nejsou cévnaté). Cévní svazky se objevují až u cévnatých rostlin, skupiny, kam se řadí všechny ostatní vyšší rostliny.

Mechorosty se z praktického hlediska dělí na hlevíky, játrovky a mechy, někdy moderněji jsou tyto skupiny samostatná oddělení. Důležitou skupinou mechů (někdy rovněž vyčleňovanou zvlášť) jsou rašeliníky.

Rhyniové rostliny

Související informace naleznete také ve článku Rhyniové rostliny.

Rhyniové rostliny je nesourodá skupina vyhynulých organismů z devonu. Nemají pravé kořeny ani listy, na povrchu mohou mít trichomové či ostnité výrůstky. Dělí se na čtyři oddělení:

Kapraďorosty (Pteridophyta)

Související informace naleznete také ve článku Kapraďorosty.

Semenné rostliny (Spermatophyta)

Související informace naleznete také ve článku Semenné rostliny.

Reference

  1. http://botanika.bf.jcu.cz/materials/botanikaMala/botanikamalaembryophytarhyniophyta_web.ppt
  2. http://www.mobot.org/MOBOT/research/APweb/
  3. Hrouda L. (2007): Změny ve fylogenetické klasifikaci rostlin. in: Sekerka P.: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3
  4. Uher J. (2007): Hamamelididae včera a dnes. in: Sekerka P.: Sborník z konference Botanický systém a evidence rostlin v botanických zahradách. Botanická zahrada hl.m. Prahy. ISBN 978-80-903697-3-3

Související články

Externí odkazy

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Vyšší rostliny: Brief Summary ( Czech )

provided by wikipedia CZ

Vyšší rostliny (Embryophyta, Cormobionta, Embryobionta, Telomophyta ) je podříše mnohobuněčných zelených rostlin, přizpůsobených životu na souši. Některé druhy jsou (druhotně) vodní. V jejich životním cyklu je typická rodozměna, kdy se střídá pohlavně rozmnožující se generace (gametofyt) s generací, která se rozmnožuje nepohlavně (sporofyt). U mechorostů převládá gametofyt, který je u pokročilejších skupin naopak zcela potlačen a naprosto závislý na sporofytu.

Vyšší rostliny se odvozují od zelených řas, ale jejich tělo není tvořeno stélkou, ale je rozlišeno na jednotlivé rostlinné orgány. Pouze u nejprimitivnějších vyšších rostlin se tělo stále organizačně blíží stélce. V tylakoidech chloroplastů je obsažen chlorofyl a a b.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ