dcsimg

Derivation of specific name

provided by Flora of Zimbabwe
pusillus: insignificant, small, weak
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Hibiscus pusillus Thunb. Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=139550
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Hibiscus pusillus ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hibiscus pusillus là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được Thunb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1800.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Hibiscus pusillus. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Hibiscus pusillus  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Hibiscus pusillus


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến phân họ Cẩm quỳ này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Hibiscus pusillus: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Hibiscus pusillus là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ. Loài này được Thunb. mô tả khoa học đầu tiên năm 1800.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI