dcsimg
Unresolved name

Chamelaucium confertiflorum

Chamelaucium confertiflorum

provided by wikipedia EN

Chamaelaucium confertiflorum is a member of the family Myrtaceae endemic to Western Australia.[1]

The slender and erect shrub typically grows to a height of 0.3 to 1.0 metre (1 to 3 ft). It blooms between October and December producing white flowers.[1]

Found in the Great Southern region of Western Australia where it grows in sandy or peaty soils.[1]

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Chamelaucium confertiflorum: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Chamaelaucium confertiflorum is a member of the family Myrtaceae endemic to Western Australia.

The slender and erect shrub typically grows to a height of 0.3 to 1.0 metre (1 to 3 ft). It blooms between October and December producing white flowers.

Found in the Great Southern region of Western Australia where it grows in sandy or peaty soils.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Chamelaucium confertiflorum ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chamelaucium confertiflorum là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Domin mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Chamelaucium confertiflorum. Truy cập ngày 7 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết tông thực vật Chamelaucieae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Chamelaucium confertiflorum: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Chamelaucium confertiflorum là một loài thực vật có hoa trong Họ Đào kim nương. Loài này được Domin mô tả khoa học đầu tiên năm 1923.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI