dcsimg

Langhalekreps ( Norwegian )

provided by wikipedia NN
For den norske ferskvassarten, sjå edelkreps. Sjå òg krepsdyr.

Langhalekreps (Astacidea) er ein infraorden krepsdyr som omfattar m.a. hummar, sjøkreps og ferskvasskreps.

Ordet «kreps» vert òg nytta om mange andre grupper krepsdyr, m.a. eremittkreps.

Overfamiliar og familiar

Utdøydde variantar er ikkje tekne med på lista.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia NN

Langhalekreps: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NN
For den norske ferskvassarten, sjå edelkreps. Sjå òg krepsdyr.

Langhalekreps (Astacidea) er ein infraorden krepsdyr som omfattar m.a. hummar, sjøkreps og ferskvasskreps.

Ordet «kreps» vert òg nytta om mange andre grupper krepsdyr, m.a. eremittkreps.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia NN