dcsimg

Columnea sanguinolenta

provided by wikipedia EN

Columnea sanguinolenta is a species of Gesneriaceae that is native to Colombia, Costa Rica, and Panama.[1]

References

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Columnea sanguinolenta: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Columnea sanguinolenta is a species of Gesneriaceae that is native to Colombia, Costa Rica, and Panama.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Columnea sanguinolenta ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Columnea sanguinolenta là một loài thực vật có hoa trong họ Tai voi. Loài này được (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1866.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Columnea sanguinolenta. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề phân họ tai voi Gesnerioideae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Columnea sanguinolenta: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Columnea sanguinolenta là một loài thực vật có hoa trong họ Tai voi. Loài này được (Klotzsch ex Oerst.) Hanst. mô tả khoa học đầu tiên năm 1866.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI