dcsimg

Gözəl bulaqotu ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Gözəl bulaqotu - (lat. Veronica amoena Bieb.). Keçiqulağıkimilər – (Scrophulariaceae Juss.) fəsiləsinə aid bitki növü.

IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.[1][2]

Qısa morfoloji təsviri

Sallanan, birillik ot bitkisidir. Gövdəsi 5-15 sm hündürlükdədir. Yarpaqlar qısasaplaqlıdır. Yumurtavari və ya üçbucaq yumurtavaridir, kütdür. Kasacığı 4 bölümlüdür, hissələri eyni deyil, lansetvari, meyvəvermə zamanı 6-9 mm uzunluqdadır. Çiçək tacı iri, parlaq-göy rəngdədir, Kasacıqdan uzundur. Ləçəkləri 6-9 mm uzunluqdadır. Qutucuğu 3mm, tüklü, iki pərli, dairəvi, dar, dərin girintilidir. Yuvası 16 toxumludur. Sütuncuğu 3 mm uzunluqdadır. Toxumları 1,5-2 mm uzunluqda, yumurtavari, hamar, qayıqşəkilli, sarıdır. [3]

Bioloji, ekoloji və fitosenoloji xüsusiyyətləri

Çiçəkləməsi aprel-may, meyvə əmələgətirməsi may –iyun aylarında baş verir. Mezokserofitdir. Arandan aşağı dağ qurşağına kimi quru-gilli və daşlı yamaclarda, yovşanlıqlarda, əkinlərin kənarlarında rast gəlinir. [3]

Yayılması

Abşeron, Qobustan, Kür-Araz və Lənkəran ovalıqlarıdır. [3][4]

Sayı və tendensiyası

Populyasiyanın sayı azalır, yaşama ərazisi məhdudlaşır, gələcəkdə itmə təhlükəsi yarana bilər.

Məhdudlaşdırıcı amillər

Antropogen amillər (xırdabuynuzlu heyvanlar tərəfindən tapdalanması, dekortaiv kimi toplanması, infrastrukturun inkişafı, dəyişkən qilim amillərinə həssaslıq və ərazilərdə texnogen təsirin artmasıdır.

Mühafizə tədbirləri

Yayılma yerlərində antropogen təsiri azaltmaq məqsədi ilə yasaqlıqların təşkili, populyasiya səviyyəsində genetik tədqiqi, tozumlarının toxum bankında saxlanılması, bərpasının təmin edilməsi təklif olunur.

Sinonimləri

Veronica albanica K. Koch

İstinadlar

  1. http://redbook.az/?options=project&id=G%C3%B6z%C9%99l%20bulaqotu
  2. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri, II nəşr, Bakı-2013
  3. 3,0 3,1 3,2 Флора Азербайджан, 1957;
  4. Əsgərov A.M., 2006
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Gözəl bulaqotu: Brief Summary ( Azerbaijani )

provided by wikipedia AZ

Gözəl bulaqotu - (lat. Veronica amoena Bieb.). Keçiqulağıkimilər – (Scrophulariaceae Juss.) fəsiləsinə aid bitki növü.

IUCN Qırmızı Siyahısına görə növün kateqoriyası və statusu "Təhlükəli həddə yaxın olanlar" kateqoriyasına aiddir – NT. Azərbaycanın nadir, Qafqazın endemik növüdür.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipediya müəllifləri və redaktorları
original
visit source
partner site
wikipedia AZ

Veronica amoena ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Veronica amoena là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được M. Bieb. miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Veronica amoena. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về Họ Mã đề này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Veronica amoena: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Veronica amoena là một loài thực vật có hoa trong họ Mã đề. Loài này được M. Bieb. miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Вероника приятная ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию
Царство: Растения
Подцарство: Зелёные растения
Отдел: Цветковые
Надпорядок: Asteranae
Семейство: Подорожниковые
Вид: Вероника приятная
Международное научное название

Veronica amoena Steven

Wikispecies-logo.svg
Систематика
на Викивидах
Commons-logo.svg
Изображения
на Викискладе
NCBI 195124EOL 5668251GRIN t:432881IPNI 811606-1TPL tro-29205709

Вероника приятная (лат. Veronica amoena) — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Вероника (Veronica) семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

Распространение и экология

Восточное Закавказье: нижнее течение реки Иори, Мингечаурское водохранилище, окрестности Баку, Прикаспийская низменность, между Кази-Магомед и Нефтечалой; полуостров Мангышлак: центральная часть. Эндемик.

Произрастает на галечниках и на сухих, глинистых, пустынных склонах.

Ботаническое описание

Стебли высотой 5—8 (до 15) см, простые или в нижней части ветвистые.

Листья мелкие, на коротких черешках, яйцевидные или продолговато-яйцевидные, по краю зубчато-городчатые или пильчато-зубчатые, нижние более глубоко зубчатые, у основания слегка сердцевидные или клиновидные. Прицветные листья продолговато-ланцетные или ланцетные, цельнокрайние, нижние короче верхних.

Цветки в редких верхушечных кистях; цветоножки длиной 7—11 мм, равны, короче или несколько длиннее чашечек; доли чашечки ланцетные или продолговато-ланцетные, острые, почти до основания свободные, длиной 6—10 мм; венчик диаметром 12—16 мм, ярко-синий, у основания белый, превышает чашечку, с тремя округло-яйцевидными, угловатыми лопастями и одной яйцевидной.

Коробочки более менее вздутые, округло-обратносердцевидные, длиной около 4 мм, крепкие, короче чашечки, на верхушке с глубокой узкой выемкой между широкими прямостоячими лопастями. Семена длиной 1—1,5 мм, шириной около 1 мм, продолговатые, бокальчатые или ладьевидно вогнутые, гладкие.

Таксономия

Вид Вероника приятная входит в род Вероника (Veronica) семейства Подорожниковые (Plantaginaceae) порядка Ясноткоцветные (Lamiales).


ещё 21 семейство (согласно Системе APG II) ещё от 300 до 500 видов порядок Ясноткоцветные род Вероника отдел Цветковые, или Покрытосеменные семейство Подорожниковые вид
Вероника приятная
ещё 44 порядка цветковых растений
(согласно Системе APG II) ещё 90 родов

Примечания

  1. Об условности указания класса двудольных в качестве вышестоящего таксона для описываемой в данной статье группы растений см. раздел «Системы APG» статьи «Двудольные».
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии

Вероника приятная: Brief Summary ( Russian )

provided by wikipedia русскую Википедию

Вероника приятная (лат. Veronica amoena) — однолетнее или двулетнее травянистое растение, вид рода Вероника (Veronica) семейства Подорожниковые (Plantaginaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Авторы и редакторы Википедии