Unresolved name

Pseudolorryia striata Momen & L. Lundqvist 1996

Pseudolorryia striata is a species of in the family tydeid mites.