Unresolved name

Mentha longifolia var. intercedens Briq.