dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
Chile Central
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Viola germainii ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Viola germainii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tím. Loài này được Sparre miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Viola germainii. Truy cập ngày 2 tháng 9 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Hoa tím này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Viola germainii: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Viola germainii là một loài thực vật có hoa trong họ Hoa tím. Loài này được Sparre miêu tả khoa học đầu tiên năm 1949.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI