dcsimg
Creatures » » Plants » » True Grasses »

Vulpia australis (Nees ex Steud.) Blom

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
II, IV, V, RM, VIII, X, XII
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Vulpia australis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vulpia australis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Nees) Blom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Vulpia australis. Truy cập ngày 9 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết chủ đề tông thực vật Poeae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Vulpia australis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vulpia australis là một loài thực vật có hoa trong họ Hòa thảo. Loài này được (Nees) Blom miêu tả khoa học đầu tiên năm 1934.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI