dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
IV, V, VII, VIII, IX
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Convolvulus hermanniae ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Convolvulus hermanniae là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm. Loài này được L'Hér. mô tả khoa học đầu tiên năm 1784.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Convolvulus hermanniae. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết về chủ đề Họ Bìm bìm này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Convolvulus hermanniae: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Convolvulus hermanniae là một loài thực vật có hoa trong họ Bìm bìm. Loài này được L'Hér. mô tả khoa học đầu tiên năm 1784.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI