Unresolved name

Gisortia chevallieri Cossmann 1886