dcsimg

Heliomeris obscura

provided by wikipedia EN

Heliomeris obscura is a rare Mexican species of flowering plants in the family Asteraceae. It has been found only in a remote area of dry shrublands in eastern Mexico, in the states of Puebla and Veracruz.[2][3]

Heliomeris obscura is an annual herb up to 50 cm (20 in) tall, with a large taproot. It is similar to H. multiflora in several respects, but has very different leaves, broadly egg-shaped or triangular.[4]

References

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Heliomeris obscura: Brief Summary

provided by wikipedia EN

Heliomeris obscura is a rare Mexican species of flowering plants in the family Asteraceae. It has been found only in a remote area of dry shrublands in eastern Mexico, in the states of Puebla and Veracruz.

Heliomeris obscura is an annual herb up to 50 cm (20 in) tall, with a large taproot. It is similar to H. multiflora in several respects, but has very different leaves, broadly egg-shaped or triangular.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia EN

Heliomeris obscura ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heliomeris obscura là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (S.F.Blake) Cockerell mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Heliomeris obscura. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Heliomeris obscura  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Heliomeris obscura


Bài viết tông cúc Heliantheae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Heliomeris obscura: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Heliomeris obscura là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được (S.F.Blake) Cockerell mô tả khoa học đầu tiên năm 1918.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI