dcsimg

Distribution ( Spanish; Castilian )

provided by IABIN
IV
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Universidad de Santiago de Chile
author
Pablo Gutierrez
partner site
IABIN

Malesherbia lanceolata ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Malesherbia lanceolata là một loài thực vật có hoa trong họ Lạc tiên. Loài này được Ricardi mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Malesherbia lanceolata. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến họ Lạc tiên này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Malesherbia lanceolata: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Malesherbia lanceolata là một loài thực vật có hoa trong họ Lạc tiên. Loài này được Ricardi mô tả khoa học đầu tiên năm 1967.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI