dcsimg

Worldwide distribution

provided by Flora of Zimbabwe
Endemic to southern Mozambique
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Entada schlechteri (Harms) Harms Flora of Mozambique website. Accessed 28 August 2014 at http://www.mozambiqueflora.com/speciesdata/species.php?species_id=167770
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Adenopodia schlechteri ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Adenopodia schlechteri là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Harms) Brenan miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Adenopodia schlechteri. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến Tông Trinh nữ này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Adenopodia schlechteri: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Adenopodia schlechteri là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được (Harms) Brenan miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI