dcsimg

Vikev kašubská ( Czech )

provided by wikipedia CZ
 src=
Zobrazení vikve kašubské

Vikev kašubská (Vicia cassubica) je vytrvalá, planě rostoucí rostlina, jeden z mnoha druhů rodu vikev. Druhové jméno je odvozeno od severopolského Kašubska, části historické oblasti Pomořansko.

Areál druhu se rozprostírá hlavně ve střední a východní Evropě. Na západě je ohraničen Francií, na jihu Apeninským a Balkánským poloostrovem, na severu Skandinávií a na východě sahá přes Malou Asii a Kavkaz po Ural a okolí Kaspického moře.

V České republice roste jen roztroušeně, v Čechách v Českém krasu, okolí Křivoklátu, Českém středohoří a ve středním Polabí, na Moravě na Hodonínsku a v Chřibech.[1][2]

Ekologie

Vyskytuje se na okrajích lesů a vinic, v ovocných sadech, řídkých křovinách i na lesních pasekách a světlinách; všeobecně preferuje světlá a teplá stanoviště. Nejlépe se ji daří na hlubších a sušších půdách, ve spraších nebo písčinách. Roste od nížin do podhůří, v nižších polohách je ale hojnější. Obvykle vykvétá od června do srpna.[2][3]

Popis

Vikev kašubská je vytrvalou bylinou s přímou nebo vystoupavou lodyhou dlouhou 30 až 80 cm. Tato hranatá, hrubá, hnědozelená, odstále chlupatá lodyha vyrůstá z tlustého, plazivého kořene. Listy zakončené krátkým, rozvětvený úponkem bývají osmi až dvanáctijařmé. Krátce řapíčkaté lístky jsou podlouhlé, eliptické až vejčité a na vrcholu okrouhlé. Bývají velké 8 až 25 × 3 až 8 mm, na líci jsou slabě lesklé a na rubu odstále chlupaté. Listy mají celokrajné střelovité palisty.

Nad dlouhým podpůrným listenem vyrůstá na asi 5 cm dlouhé stopce krátké, hroznovité květenství vytvořeno 10 až 15 květy. Šikmo odstávající až převislé květy rostou na 0,5 cm stopkách. Kalich je široce zvonkovitý, 5 mm dlouhý, rezavohnědý a má pět nestejně dlouhých zubů. Asi 1 cm dlouhá koruna je červenofialová až růžovofialová a má nehetnatou, obvejčitou pavézu, ostře zakončená křídla a světlý člunek. Dvoubratrých tyčinek je 10 (9+1).

Plodem je rezavohnědý až červenofialový, široce elipsoidní, dvěma chlopněmi pukající lusk dlouhý asi 1,5 cm a široký 0,5 cm, Obsahuje jedno až dvě nahnědlá, skvrnitá, sférická semena. Ploidie druhu je 2n = 12.[1][2][3][4]

Ohrožení

Tento v české květeně původní druh je z české přírody postupně vytlačován a v současnosti je jeho výskyt natolik omezen, že „Červeným seznamem cévnatých rostlin ČR“ je považován za ohrožený druh.[1][5]

Reference

 1. a b c MRÁZEK, Tomáš. BOTANY.cz: Vikev kašubská [online]. O. s. Přírodovědná společnost, BOTANY.cz, rev. 11.09.2015 [cit. 2016-04-30]. Dostupné online. (česky)
 2. a b c BERTOVÁ, Lydia. Flóra Slovenska IV/4: Vicia cassubica [online]. VEDA, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, Bratislava, SK, 1988 [cit. 2016-04-30]. S. 168-170. Dostupné online. (slovensky)
 3. a b KUNCOVÁ, Nina. Portál české flory: Květena: Vikev kašubská [online]. PřF, Univerzita Palackého, Olomouc [cit. 2016-04-30]. Dostupné online. (česky)
 4. Finland Nature and Species: Vicia cassubica [online]. Luonto Porti Nature Gate, Helsinki, FI [cit. 2016-04-30]. Dostupné online. (anglicky)
 5. GRULICH, Vít. Red List of vascular plants of the Czech Republic: 3rd edition. Preslia [online]. Botanický ústav, AV ČR, Průhonice, 2012 [cit. 30.4.2016]. Roč. 84, čís. 3, s. 631-645. Dostupné online. ISSN 0032-7786. (anglicky)

Externí odkazy

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Vikev kašubská: Brief Summary ( Czech )

provided by wikipedia CZ
 src= Zobrazení vikve kašubské

Vikev kašubská (Vicia cassubica) je vytrvalá, planě rostoucí rostlina, jeden z mnoha druhů rodu vikev. Druhové jméno je odvozeno od severopolského Kašubska, části historické oblasti Pomořansko.

Areál druhu se rozprostírá hlavně ve střední a východní Evropě. Na západě je ohraničen Francií, na jihu Apeninským a Balkánským poloostrovem, na severu Skandinávií a na východě sahá přes Malou Asii a Kavkaz po Ural a okolí Kaspického moře.

V České republice roste jen roztroušeně, v Čechách v Českém krasu, okolí Křivoklátu, Českém středohoří a ve středním Polabí, na Moravě na Hodonínsku a v Chřibech.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia autoři a editory
original
visit source
partner site
wikipedia CZ

Kassubisk vikke ( Danish )

provided by wikipedia DA

Kassubisk vikke (Vicia cassubica) er en 30 - 60 cm lang krybende og klatrende urt, der i Danmark er sjælden i skove og krat.


Eksterne henvisninger

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia-forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia DA

Kassuben-Wicke ( German )

provided by wikipedia DE
Wissenschaftlicher Name Vicia cassubica L.
 src=
Illustration
 src=
Blüten- und Fruchtstand
 src=
Reife Hülsenfrüchte

Die Kassuben-Wicke (Vicia cassubica) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Wicken (Vicia) in der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler (Faboideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Sie ist in Mitteleuropa nur stellenweise verbreitet. Der Name Kassuben-Wicke geht auf die Kaschubei zurück.

Beschreibung

Habitus und Laubblätter

Die Kassuben-Wicke ist eine ausdauernde krautige Pflanze mit ästiger, kriechender Grundachse und kurzen, dicken Bodenausläufern. Der meist einzelne Stängel ist einfach oder verzweigt, meist aufrecht, seltener niederliegend oder kletternd, 30 bis 60 cm lang, kantig und wie die Laubblätter mehr oder weniger kurz und weich behaart bis verkahlend.

Die wechselständigen Laubblätter sind etwa 5 bis 13 cm lang, paarig gefiedert, mit meist schwachen, einfachen oder ästigen Ranken und neun bis elf Paaren Fiederblättchen ausgestattet. Die kurz gestielten Fiederblättchen sind elliptisch bis länglich-lanzettlich, etwa 12 bis 15 mm lang und 5 bis 7 mm breit, meist abgerundet und mit scharf abgesetztem Spitzchen versehen. Sie besitzen zahlreiche, in einem Winkel von etwa 45 Grad abgehende, netzig verbundene Seitennerven, sind trübgrün, beiderseits behaart bis ganz kahl. Die Nebenblätter sind etwas schmäler als der Stängel, halbpfeil- bis halbspießförmig und meist ganzrandig.

Blütenstände und Blüten

Die traubigen Blütenstände sind etwa 5 bis 8 cm lang, kürzer bis so lang wie die Laubblätter, mehr oder weniger deutlich einseitig und tragen zehn bis zwölf Blüten. Die Blütenstiele besitzen eine Länge von 2 bis 3 mm. Die zygomorphen Blüten sind 9 bis 12 mm lang. Der Kelch ist glockig, schief gestutzt und besitzt kurze Zähne. Die oberen sind kurz dreieckig, die unteren pfriemlich und höchstens so lang wie die Röhre. Die Kronblätter sind von ähnlicher Form wie bei Vicia cracca. Die Fahne ist rotviolett, dunkler geadert und wenig länger als die weißlichen, vorn bläulichen Flügel und das weißliche, vorn mehr oder weniger violette Schiffchen.

Die Kassuben-Wicke blüht in den Monaten Juni und Juli.

Früchte und Samen

Die Hülsenfrüchte sind deutlich gestielt, etwa 1,5 bis 2,5 cm lang und 6 bis 8 mm breit, eirauten-förmig, flach, kahl, glatt und lebhaft kastanienbraun gefärbt. Sie enthalten ein bis drei Samen. Die Samen sind eiförmig-kugelig, etwas abgeflacht, etwa 4 mm lang, glatt, gelbbraun bis olivgrün gefärbt und mehr oder weniger heller gefleckt. Die Samen der Kassuben-Wicke werden vermutlich durch Hühnervögel verbreitet.

Chromosomenzahl

Die Chromosomenzahl beträgt 2n = 12 [1].

Verbreitung und Standortbedingungen

Die Kassuben-Wicke ist im nördlichen und östlichen Mitteleuropa bis Süd-Skandinavien, Russland, Ukraine, Krim, Kleinasien, Balkan und auf den Apenninen beheimatet. Vicia cassubica ist ein gemäßigt-kontinentales bis submediterranes Florenelement.

Die Kassuben-Wicke ist ein pontisches Florenelement. Es wird vermutet, dass sie aus den Donau- und Sudetenländern ins Oder- Elbe- und Rheingebiet eingewandert ist. Die Vorkommen im östlichen Deutschland und in Südschweden haben jedoch kaum reliktartigen Charakter; hier kommt sie häufiger vor. Die wenigen Vorkommen in Südwestdeutschland (Deidesheim, Wachenheim) sind hingegen vollständig vom Hauptareal isoliert. In Österreich findet man Vicia cassubica zerstreut bis selten, während sie in der Schweiz ganz fehlt.

Die Kassuben-Wicke wächst in trockenen Laub- und Nadelwäldern sowie auf Waldwiesen. Sie ist in Mitteleuropa eine Charakterart des Agrimonio-Vicietum cassubicae aus dem Verband Trifolion medii.[2]

Literatur

 • Gustav Hegi, H. Gams, H. Marzell: Illustrierte Flora von Mitteleuropa. Pteridophyta, Spermatophyta. 2. Auflage. Band IV. Teil 3: Angiospermae: Dicotyledones 2 (5) (Leguminosae – Tropaeolaceae). Carl Hanser bzw. Paul Parey, München bzw. Berlin/Hamburg 1964, ISBN 3-489-70020-1 (unveränderter Nachdruck von 1923–1924 mit Nachtrag).
 • Konrad von Weihe (Hrsg.): Illustrierte Flora. Deutschland und angrenzende Gebiete. Gefäßkryptogamen und Blütenpflanzen. Begründet von August Garcke. 23. Auflage. Paul Parey, Berlin/Hamburg 1972, ISBN 3-489-68034-0.
 • Oskar Sebald, Siegmund Seybold, Georg Philippi (Hrsg.): Die Farn- und Blütenpflanzen Baden-Württembergs. Band 3: Spezieller Teil (Spermatophyta, Unterklasse Rosidae): Droseraceae bis Fabaceae. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1992, ISBN 3-8001-3314-8.
 • Wolfgang Adler, Karl Oswald, Raimund Fischer: Exkursionsflora von Österreich. Hrsg.: Manfred A. Fischer. Eugen Ulmer, Stuttgart/Wien 1994, ISBN 3-8001-3461-6.
 • Christian Heitz: Schul- und Exkursionsflora für die Schweiz. Mit Berücksichtigung der Grenzgebiete. Bestimmungsbuch für die wildwachsenden Gefässpflanzen. Begründet von August Binz. 18. vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage. Schwabe & Co., Basel 1986, ISBN 3-7965-0832-4.
 • Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora. Unter Mitarbeit von Theo Müller. 6., überarbeitete und ergänzte Auflage. Eugen Ulmer, Stuttgart (Hohenheim) 1990, ISBN 3-8001-3454-3.

Einzelnachweise

 1. Eintrag bei Tropicos.
 2. Erich Oberdorfer: Pflanzensoziologische Exkursionsflora für Deutschland und angrenzende Gebiete. 8. Auflage. Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart 2001, ISBN 3-8001-3131-5. Seite 611.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia Autoren und Herausgeber
original
visit source
partner site
wikipedia DE

Kassuben-Wicke: Brief Summary ( German )

provided by wikipedia DE
 src= Illustration src= Blüten- und Fruchtstand src= Reife Hülsenfrüchte

Die Kassuben-Wicke (Vicia cassubica) ist eine Pflanzenart aus der Gattung Wicken (Vicia) in der Unterfamilie der Schmetterlingsblütler (Faboideae) innerhalb der Familie der Hülsenfrüchtler (Fabaceae). Sie ist in Mitteleuropa nur stellenweise verbreitet. Der Name Kassuben-Wicke geht auf die Kaschubei zurück.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia Autoren und Herausgeber
original
visit source
partner site
wikipedia DE

Kaszëbskô wika

provided by wikipedia emerging languages
 src=
Kaszëbskô wika
 src=
Strãczczi kaszëbsczi wiczi

Kaszëbskô wika (Vicia cassubica L. 1753) - to je wielelatnô roscëna z rodzëznë bòbòwatëch. Na Kaszëbach je ji mało, a òna kwitnie òd czerwińcu do lëpinca. Òna mô pùrpùrowò-lilewë kwiatë – kòl sétme w grónkù. Kaszëbskô wika mòże rosc np. kòl lasa m. jin. na Kaszëbach.

Lëteratura

 • J. Nacel: Swojskie nazwy. Pomerania nr 5 (454) maj 2012, s. 24.
 • Rośliny polskie : opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych rosnących w Polsce bądź dziko, bądź też zdziczałych lub częściej hodowanych / oprac. Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński, Bogumił Pawłowski, Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe, 1976, s. 372.
 • Bernard Zëchta: Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, Ossolineum, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1976, tom VII, s. 360.

Bùtnowé lënczi


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Kaszëbskô wika: Brief Summary

provided by wikipedia emerging languages
 src= Kaszëbskô wika src= Strãczczi kaszëbsczi wiczi

Kaszëbskô wika (Vicia cassubica L. 1753) - to je wielelatnô roscëna z rodzëznë bòbòwatëch. Na Kaszëbach je ji mało, a òna kwitnie òd czerwińcu do lëpinca. Òna mô pùrpùrowò-lilewë kwiatë – kòl sétme w grónkù. Kaszëbskô wika mòże rosc np. kòl lasa m. jin. na Kaszëbach.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Püstine hiirehernes ( Estonian )

provided by wikipedia ET

Püstine hiirehernes (Vicia cassubica) on taimeliik liblikõieliste sugukonnast hiireherne perekonnast.[1]

Viited

Välislingid

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipeedia autorid ja toimetajad
original
visit source
partner site
wikipedia ET

Püstine hiirehernes: Brief Summary ( Estonian )

provided by wikipedia ET

Püstine hiirehernes (Vicia cassubica) on taimeliik liblikõieliste sugukonnast hiireherne perekonnast.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Vikipeedia autorid ja toimetajad
original
visit source
partner site
wikipedia ET

Pommerinvirna ( Finnish )

provided by wikipedia FI

Pommerinvirna (kašubianvirna) (Vicia cassubica) on pääasiassa Euroopassa kasvava hernekasvi. Suomessa laji on hyvin harvinainen ja rauhoitettu.[1]

Ulkonäkö ja koko

Monivuotisen pommerinvirnan varret kasvavat 30–60 cm pitkiksi. Varret ovat pystyjä ja pehmeäkarvaisia. Lehdet ovat 5–13 cm pitkiä ja niissä on pareittain 6–12 paria kapeansoikeita tai suikeita lehdyköitä. Kukkavarsi on noin viisisenttinen. Huulimaisten kukkien teriö on punavioletti ja venho valkoinen. Kukat kasvavat 10–12 kukan kukintoina. Hedelmä on kellertävä, kalju ja pari senttiä pitkä palko. Pommerinvirna kukkii heinäkuussa.[2] Muista Suomessa tavattavista virnalajeista pommerinvirna muistuttaa lähinnä aitovirnaa (V. sepium).[3]

Levinneisyys

Pommerinvirnan pääesiintymisalue ulottuu Saksasta ja Italiasta Balkanin ja Puolan kautta Keski-Venäjälle. Pohjoisessa kasvualue ulottuu eteläiseen Skandinaviaan, Baltiaan ja Etelä-Suomeen. Lajia tavataan myös paikoin Ranskassa, Kaukaasiassa ja Vähässä-Aasiassa.[4] Suomessa pommerinvirna kasvaa vain maan lounaisosissa. Ensimmäisenä laji löydettiin vuonna 1936 Tenholasta ja myöhemmin myös Kiskosta. Suomessa pommerinvirna on levinneisyysalueensa pohjoisrajalla, minkä takia sen leviämiskyky on esiintymisalueella varsin heikko.[3]

Elinympäristö

Suomessa pommerinvirna kasvaa kivisillä, kuivahkoilla metsärinteillä, hakkuuaukioilla ja pellon- ja metsänreunoilla. Lajin kasvupaikkoja uhkaavat lähinnä niiden umpeenkasvu ja metsittyminen. Ilmeisesti metsäpalojen torjunta on yksi syy lajin taantumiseen.[3]

Lähteet

 • Kettunen, Taina: Pommerinvirna. Teoksessa Uhanalaiset kasvimme. Toim. Terhi Ryttäri ja Taina Kettunen. Suomen ympäristökeskus, Helsinki 1997, s. 266.
 • Retkeilykasvio. Toim. Hämet-Ahti, Leena & Suominen, Juha & Ulvinen, Tauno & Uotila, Pertti. Luonnontieteellinen keskusmuseo, Kasvimuseo, Helsinki 1998.

Viitteet

 1. Ympäristöministeriö: Luonnonsuojeluasetuksessa rauhoitetut lajit Viitattu 2.6.2009.
 2. Retkeilykasvio 1998, s. 277.
 3. a b c Kettunen 1997, s. 266.
 4. Den virtuella floran: Backvicker (ruots.) Viitattu 2.6.2009.

Aiheesta muualla

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI

Pommerinvirna: Brief Summary ( Finnish )

provided by wikipedia FI

Pommerinvirna (kašubianvirna) (Vicia cassubica) on pääasiassa Euroopassa kasvava hernekasvi. Suomessa laji on hyvin harvinainen ja rauhoitettu.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI

Vesce de Cachoubie ( French )

provided by wikipedia FR

Vicia cassubica

La Vesce de Cachoubie (Vicia cassubica)[1] est une plante de la famille des Fabacées.

Références externes

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Vesce de Cachoubie: Brief Summary ( French )

provided by wikipedia FR

Vicia cassubica

La Vesce de Cachoubie (Vicia cassubica)[1] est une plante de la famille des Fabacées.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Auteurs et éditeurs de Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia FR

Sucha woka

provided by wikipedia HSB

Sucha woka (Vicia cassubica) je rostlina ze swójby łušćinowcow.

Nóžki

 1. Pawoł Völkel: Prawopisny słownik hornjoserbskeje rěče. Hornjoserbsko-němski słownik. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2005, ISBN 3-7420-1920-1, str. 561.
 2. W internetowym słowniku: Wicke

Žórła

 • Aichele, D., Golte-Bechtle, M.: Was blüht denn da: Wildwachsende Blütenpflanzen Mitteleuropas. Kosmos Naturführer (1997)
 • Brankačk, Jurij: Wobrazowy słownik hornjoserbskich rostlinskich mjenow na CD ROM. Rěčny centrum WITAJ, wudaće za serbske šule. Budyšin 2005.
 • Kubát, K. (Hlavní editor): Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha (2002)
 • Lajnert, Jan: Rostlinske mjena. Serbske. Němske. Łaćanske. Rjadowane po přirodnym systemje. Volk und Wissen Volkseigener Verlag Berlin (1954)
 • Rězak, Filip: Němsko-serbski wšowědny słownik hornjołužiskeje rěče. Donnerhak, Budyšin (1920)


Łopjeno
Tutón nastawk je hišće zarodk wo botanice. Móžeš pomhać jón dale redigować. K tomu stłóč na «wobdźěłać».

Jeli eksistuje w druhej rěči hižo bóle wuwity nastawk ze samsnej temu, potom přełožuj a dodawaj z njeho.


Jeli nastawk ma wjace hač jedyn njedostatk, wužiwaj prošu předłohu {{Předźěłuj}}. Nimo toho so awtomatisce kategorija Kategorija:Zarodk wo botanice doda.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia HSB

Sucha woka: Brief Summary

provided by wikipedia HSB

Sucha woka (Vicia cassubica) je rostlina ze swójby łušćinowcow.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors
original
visit source
partner site
wikipedia HSB

Vicia cassubica ( Italian )

provided by wikipedia IT

La veccia dei cassubi (Vicia cassubica L.) è una pianta perenne erbacea appartenente alla famiglia delle Fabaceae.[1]

Descrizione

Le foglie sono pennate con 16-24 segmenti ellittici arrotondati all'apice. Presenza di viticci all'apice dei rametti.
I fiori hanno corolla purpurea o blu e sono raggruppati a 5-6 per racemo.

Distribuzione e habitat

La specie è diffusa in nord e centro Europa, e in Asia Minore.
Si trova in tutta Italia tranne in Piemonte, in Valle d'Aosta e in Sardegna.[2].
L'habitat ideale è rappresentato dai boschi di latifoglie e conifere.

Note

 1. ^ (EN) Vicia cassubica, in The Plant List. URL consultato il 9 aprile 2015.
 2. ^ Fabaceae - Vicia cassubica L. - Danzig Vetch - 01-2012

 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori e redattori di Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia IT

Vicia cassubica: Brief Summary ( Italian )

provided by wikipedia IT

La veccia dei cassubi (Vicia cassubica L.) è una pianta perenne erbacea appartenente alla famiglia delle Fabaceae.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori e redattori di Wikipedia
original
visit source
partner site
wikipedia IT

Vicia cassubica ( Latin )

provided by wikipedia LA

Vicia cassubica (binomen a Linnaeo anno 1753 statutum)[1] est species Fabacearum ex Europa et Turcia oriunda.

Notae

 1. 1.0 1.1 Carolus Linnaeus, Species plantarum (Holmiae: impensis L. Salvii, 1753) vol. 2 p. 753 (Latine)


Faboideae Haec stipula ad Faboideas spectat. Amplifica, si potes!
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Et auctores varius id editors
original
visit source
partner site
wikipedia LA

Vicia cassubica: Brief Summary ( Latin )

provided by wikipedia LA

Vicia cassubica (binomen a Linnaeo anno 1753 statutum) est species Fabacearum ex Europa et Turcia oriunda.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Et auctores varius id editors
original
visit source
partner site
wikipedia LA

Sørlandsvikke ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Sørlandsvikke (Kasjubiasvikke) - (Vicia cassubica) er en flerårig urt i vikkeslekten, som tilhører erteblomstfamilien (Fabaceae).

Eksterne lenker


botanikkstubbDenne botanikkrelaterte artikkelen er foreløpig kort eller mangelfull, og du kan hjelpe Wikipedia ved å utvide den.
Det finnes mer utfyllende artikkel/artikler på .
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Sørlandsvikke: Brief Summary ( Norwegian )

provided by wikipedia NO

Sørlandsvikke (Kasjubiasvikke) - (Vicia cassubica) er en flerårig urt i vikkeslekten, som tilhører erteblomstfamilien (Fabaceae).

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia forfattere og redaktører
original
visit source
partner site
wikipedia NO

Wyka kaszubska ( Polish )

provided by wikipedia POL

Wyka kaszubska (Vicia cassubica L.) – gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Określenie "kaszubska" pochodzi od Kaszub. Gatunek ten występuje jednak nie tylko na Kaszubach, lecz także w prawie całej Europie oraz w Azji Zachodniej i na Kaukazie[2]. W Polsce jest średnio pospolita na całym obszarze kraju[3].

Morfologia

Łodyga
Naga lub krótkoowłosiona, wzniesiona lub pnąca się, o długości około 30-60 cm.
Liście
Parzystopierzaste, złożone z 8-12 par eliptycznych listków. Ich krótkie i liczne nerwy boczne wyrastające pod kątem 45° do nerwu głównego są siatkowato połączone. Przylistki całobrzegie. Kwitnie od czerwca do lipca.
Kwiaty
Zebrane w grona składające się z 5-14 purpurowofioletowych motylkowych kwiatów, których korona ma długość 12-15 mm. Ich żagielek ma przynajmniej taką długość, jak paznokieć. Grona krótsze są od liści, z kąta których wyrastają.
Owoc
Jajowato-rombowate strąki o długości ok. 1,5 cm zawierające zwykle 1-2 nasiona.

Biologia i ekologia

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: świetliste lasy i zarośla. Kwitnie od maja do czerwca. W klasyfikacji zbiorowisk roślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Agrimonio-Vicietum cassubicae[4].

 src=
Wyka kaszubska

Przypisy

 1. Stevens P.F.: Angiosperm Phylogeny Website/Fabaceae (ang.). 2001–. [dostęp 2010-02-26].
 2. Germplasm Resources Information Network (GRIN). [dostęp 2010-03-01].
 3. Lucjan Rutkowski: Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14342-8.
 4. Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN, 2006. ISBN 83-01-14439-4.

Bibliografia

 1. Władysław Szafer, Stanisław Kulczyński: Rośliny polskie. Warszawa: PWN, 1953.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Wyka kaszubska: Brief Summary ( Polish )

provided by wikipedia POL

Wyka kaszubska (Vicia cassubica L.) – gatunek rośliny z rodziny bobowatych. Określenie "kaszubska" pochodzi od Kaszub. Gatunek ten występuje jednak nie tylko na Kaszubach, lecz także w prawie całej Europie oraz w Azji Zachodniej i na Kaukazie. W Polsce jest średnio pospolita na całym obszarze kraju.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autorzy i redaktorzy Wikipedii
original
visit source
partner site
wikipedia POL

Vika kašubská ( Slovak )

provided by wikipedia SK
 src=
Vika kašubská

Vika kašubská (Vicia cassubica) je rastlina z čeľade bôbovité. Struky má zelené, neskôr hnedé. Má dlhé zelené a rozkonárené úponky, ktorými sa podobne ako hrach zachytáva o okolie. Často rastie v malých alebo väčších skupinách. Rastliny v skupine sa o seba navzájom zachytávajú.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Autori a editori Wikipédie
original
visit source
partner site
wikipedia SK

Backvicker ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Backvicker (Vicia cassubica) är en växtart i familjen ärtväxter.

Artepitetet cassubica (lat.) = Kassubien, en del av Pommern i nuvarande Polen.

Externa länkar

Rödklöver.png Denna växtartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV

Backvicker: Brief Summary ( Swedish )

provided by wikipedia SV

Backvicker (Vicia cassubica) är en växtart i familjen ärtväxter.

Artepitetet cassubica (lat.) = Kassubien, en del av Pommern i nuvarande Polen.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia författare och redaktörer
original
visit source
partner site
wikipedia SV

Вика кашубська ( Ukrainian )

provided by wikipedia UK

Опис

Багаторічна витка чи невитка трав'яниста рослина 40–60 см завдовжки. Кореневище досить товсте, повзуче, розгалужене, деревне. Стебло прямостійне чи висхідне, малорозгалужене, щетинисте, м'яко-волосисте. Листки чергові, від короткочерешкових до безчерешкових, перисті з 6–12 парами листочків. Листочки від вузько-еліптичних до ланцетних, з цілими краями, до 8–10 мм шириною. Прилистки невеликі. Квітконоси коротші від листочків, зазвичай з 5–16 пурпурно-фіолетовими квітками. Боби 15–30 мм завдовжки, голі, жовтувато-коричневі, однокамерні, з 1–2(3) насінням[3][2][4].

Поширення

Поширений у більшій частині Європи й у західній Азії (пн. Іран, Ліван, Сирія, пн. Туреччина, Азербайджан, Грузія)[5][3][6].

В Україні зростає в чагарниках і на узліссях — в лісовій зоні, Лісостепу і гірському Криму[2].

Галерея

Примітки

 1. Vicia cassubica // Ю. Кобів. Словник українських наукових і народних назв судинних рослин (Серія «Словники України»). — Київ : Наукова думка, 2004. — 800 с. — ISBN 966-00-0355-2.
 2. а б в Доброчаева Д. Н., Котов М. И., Прокудин Ю. Н., и др. Определитель высших растений Украины. — К. : Наукова думка, 1987. — С. 203. (рос.)(укр.)
 3. а б Plants of the World Online — Kew Science. Процитовано 27.01.2019. (англ.)
 4. NatureGate. Процитовано 27.01.2019. (англ.)
 5. Euro+Med Plantbase. Процитовано 27.01.2019. (англ.)
 6. Germplasm Resources Information Network (GRIN). Процитовано 27.01.2019. (англ.)
NCI peas in pod.jpg Це незавершена стаття про Бобові.
Ви можете допомогти проекту, виправивши або дописавши її.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Автори та редактори Вікіпедії
original
visit source
partner site
wikipedia UK

Vicia cassubica ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vicia cassubica là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên.[1]

Hình ảnh

Chú thích

 1. ^ The Plant List (2010). Vicia cassubica. Truy cập ngày 5 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Hình tượng sơ khai Bài viết liên quan đến tông Đậu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.


license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Vicia cassubica: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Vicia cassubica là một loài thực vật có hoa trong họ Đậu. Loài này được L. miêu tả khoa học đầu tiên.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI