dcsimg

Derivation of specific name

provided by Flora of Zimbabwe
capensis: of the Cape
license
cc-by-nc
copyright
Mark Hyde, Bart Wursten and Petra Ballings
bibliographic citation
Hyde, M.A., Wursten, B.T. and Ballings, P. (2002-2014). Xyris capensis Thunb. Flora of Zimbabwe website. Accessed 28 August 2014 at http://www.zimbabweflora.co.zw/speciesdata/species.php?species_id=112180
author
Mark Hyde
author
Bart Wursten
author
Petra Ballings
original
visit source
partner site
Flora of Zimbabwe

Xyris capensis ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Xyris capensis là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được Thunb. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1794.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Xyris capensis. Truy cập ngày 8 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Hoàng đầu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Xyris capensis: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Xyris capensis là một loài thực vật hạt kín trong họ Hoàng đầu. Loài này được Thunb. miêu tả khoa học đầu tiên năm 1794.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

南非黄眼草 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Xyris capensis

南非黄眼草学名Xyris capensis)为黄眼草科黄眼草属下的一个变种。

参考资料

扩展阅读

 src= 維基物種中有關南非黄眼草的數據


小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

南非黄眼草: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

南非黄眼草(学名:Xyris capensis)为黄眼草科黄眼草属下的一个变种。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑