dcsimg
Unresolved name

Ostracodermi

Alkukalat ( Finnish )

provided by wikipedia FI
Hakusana ”Panssarikalat” ohjaa tänne. Panssarikalat voi tarkoittaa myös panssarihaita.

Alkukalat[1] tai panssarikalat[2][3] (Ostracodermi) olivat ordovikikaudella ilmestyneitä alkeellisia leuattomia kaloja, joilla oli panssari suojanaan niin kuin monella tuon ajan eläimellä. Ostrakodermit on aiemmin luettu yläluokkaan Agnatha, leuattomat selkärankaiset, johon kuuluvat myös nykyiset nahkiaiset ja limanahkiaiset. Ne olivat ensimmäisiä selkärankaisia.

Ryhmä jaetaan alkeellisempaan Heterostraci-alaluokan sisältävään Pteraspidomorphi-ryhmään ja kehittyneempään Cephalaspidomorphi-ryhmään. Nykyään näiden ei kuitenkaan katsota muodostavan yhteistä kehityslinjaa, ja Ostracodermi virallisena biologisena luokitteluyksikkönä on jäämässä pois käytöstä. Myös Agnatha-yläluokan luokitukseen on tullut muutoksia.[4] Muun muassa siten, että nykyään Cephalaspidomorphi-ryhmään luetaan lähinnä vain nykyisin elävät nahkiaiset, kun taas ennen joissakin yhteyksissä siihen luettiin lähes kaikki esihistoriallisetkin leuattomat kalat, kuten kilpikalat (Osteostraci), Galeaspida ja Pituriaspida.[5]

Alkukaloja pidetään hitaina, pohjassa viihtyneinä kalamaisina eläiminä, joiden uima-avut olivat alkeellisia. Useimmat lajit olivat alle 30 cm:n pituisia. Ne olivat ensimmäisiä eläimiä, jotka käyttivät kiduksiaan ainoastaan hengittämiseen,devonikauden lopulla noin 350 miljoonaa vuotta sitten, kun leualliset kalat ilmestyivät.

Katso myös

Lähteet

  1. Tirri, Rauno ym.: Biologian sanakirja. Otava, 2001. ISBN 951-1-17618-8.
  2. Dahlström, H. (toim.) Maailman eläimet. Kalat, sammakkoeläimet, matelijat. Tammi, 1988. ISBN 951-30-6533-2.
  3. Biologian sanakirja (Tirri & al. 2001) käyttää kuitenkin panssarikalat-termiä leuallisten kalojen Placodermi-ryhmästä
  4. Jawless fish (Agnatha) Athena Review Vol. 5, no 1. Athena Publications, Inc.. Viitattu 27.3.2015. (englanniksi)
  5. Cephalaspidomorphi:Galeaspida Paleos. Viitattu 28.3.2015. (englanniksi)
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI

Alkukalat: Brief Summary ( Finnish )

provided by wikipedia FI
Hakusana ”Panssarikalat” ohjaa tänne. Panssarikalat voi tarkoittaa myös panssarihaita.

Alkukalat tai panssarikalat (Ostracodermi) olivat ordovikikaudella ilmestyneitä alkeellisia leuattomia kaloja, joilla oli panssari suojanaan niin kuin monella tuon ajan eläimellä. Ostrakodermit on aiemmin luettu yläluokkaan Agnatha, leuattomat selkärankaiset, johon kuuluvat myös nykyiset nahkiaiset ja limanahkiaiset. Ne olivat ensimmäisiä selkärankaisia.

Ryhmä jaetaan alkeellisempaan Heterostraci-alaluokan sisältävään Pteraspidomorphi-ryhmään ja kehittyneempään Cephalaspidomorphi-ryhmään. Nykyään näiden ei kuitenkaan katsota muodostavan yhteistä kehityslinjaa, ja Ostracodermi virallisena biologisena luokitteluyksikkönä on jäämässä pois käytöstä. Myös Agnatha-yläluokan luokitukseen on tullut muutoksia. Muun muassa siten, että nykyään Cephalaspidomorphi-ryhmään luetaan lähinnä vain nykyisin elävät nahkiaiset, kun taas ennen joissakin yhteyksissä siihen luettiin lähes kaikki esihistoriallisetkin leuattomat kalat, kuten kilpikalat (Osteostraci), Galeaspida ja Pituriaspida.

Alkukaloja pidetään hitaina, pohjassa viihtyneinä kalamaisina eläiminä, joiden uima-avut olivat alkeellisia. Useimmat lajit olivat alle 30 cm:n pituisia. Ne olivat ensimmäisiä eläimiä, jotka käyttivät kiduksiaan ainoastaan hengittämiseen,lähde? aikaisemmilla eläimillä ne olivat toimineet myös ravinnonotossa.

Ostrakodermit hävisivät devonikauden lopulla noin 350 miljoonaa vuotta sitten, kun leualliset kalat ilmestyivät.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedian tekijät ja toimittajat
original
visit source
partner site
wikipedia FI