dcsimg

Description

provided by eFloras
Shrubs low, to 20 cm tall, much branched. Branchlets pubescent when young, glabrescent. Stipules small, deciduous; petiole ca. 5 mm; leaf blade elliptic, 1.5-3 × 0.5-1.3 cm, glabrous, abaxially glaucous, base obtuse, margin entire or indistinctly glandular dentate, apex acute; lateral veins 7-9 on each side of midvein. Flowering coetaneous. Catkins cylindric, 1.5-2 cm; peduncle short, with 2 or 3 leaflets; bracts lanceolate or linear-oblong, ciliate. Male flower: stamens 2, free. Male and female flowers with only an adaxial gland. Capsule conical-ovate, ca. 5 mm, glabrous; stipe long pubescent.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 4: 191 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Distribution

provided by eFloras
Taiwan
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 4: 191 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Habitat

provided by eFloras
* Mountains; 3000-3900 m.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 4: 191 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Synonym

provided by eFloras
Salix taiwanalpina Kimura var. morrisonicola (Kimura) K. C. Yang & T. C. Huang.
license
cc-by-nc-sa-3.0
copyright
Missouri Botanical Garden, 4344 Shaw Boulevard, St. Louis, MO, 63110 USA
bibliographic citation
Flora of China Vol. 4: 191 in eFloras.org, Missouri Botanical Garden. Accessed Nov 12, 2008.
source
Flora of China @ eFloras.org
editor
Wu Zhengyi, Peter H. Raven & Hong Deyuan
project
eFloras.org
original
visit source
partner site
eFloras

Salix morrisonicola ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Salix morrisonicola là một loài thực vật có hoa trong họ Liễu. Loài này được Kimura miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Salix morrisonicola. Truy cập ngày 31 tháng 8 năm 2013.

Liên kết ngoài


Bài viết Họ Liễu này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Salix morrisonicola: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Salix morrisonicola là một loài thực vật có hoa trong họ Liễu. Loài này được Kimura miêu tả khoa học đầu tiên năm 1935.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

玉山柳 ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科
二名法 Salix morrisonicola
Kimura

玉山柳学名Salix morrisonicola)为杨柳科柳属的植物,为台灣的特有植物。分布于台灣海拔3,000米至3,900米的地区,见于山坡及山顶,目前尚未由人工引种栽培。

参考文献

  • 昆明植物研究所. 玉山柳. 《中国高等植物数据库全库》. 中国科学院微生物研究所. [2009-02-25].[永久失效連結]
小作品圖示这是一篇與植物相關的小作品。你可以通过编辑或修订扩充其内容。
 title=
license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑

玉山柳: Brief Summary ( Chinese )

provided by wikipedia 中文维基百科

玉山柳(学名:Salix morrisonicola)为杨柳科柳属的植物,为台灣的特有植物。分布于台灣海拔3,000米至3,900米的地区,见于山坡及山顶,目前尚未由人工引种栽培。

license
cc-by-sa-3.0
copyright
维基百科作者和编辑