dcsimg

Tafra ( Kabyle )

provided by wikipedia emerging languages

Tafra (Isem usnan: Centaurea pubescens) d talmest n yemɣi seg twacult n tetrawt. Carl Ludwig Willdenow Suqel d amdan amezwaru i yuran fell-as deg useggas n 1803.

Tilmas

Ismawen

  • Isem-is s latinit: Centaurea Pubescens
  • Isem-is s tefransist: Centaurée saharienne
  • Ismawen-is nniḍen s teqbaylit: Tafrat, Timerid [1][2]
  • Ismawen-is nniḍen s tmaziɣt:

Isseqdac

Tiwelhiwin

  1. ‘Répertoire des noms indigènes des plantes spontanées, cultivées et utilisées dans le nord de l’Afrique.’ - Louis Charles Trabut - Alger 1935
  2. ‘Noms arabes et berbères – Plantes, arbustes et arbres algériens et sahariens introduits et cultivés en Algérie’ Fernand Foureau, Noms arabes et berbères, plantes, arbres et arbustes algériens et sahariens. Paris 1896
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Tafra: Brief Summary ( Kabyle )

provided by wikipedia emerging languages

Tafra (Isem usnan: Centaurea pubescens) d talmest n yemɣi seg twacult n tetrawt. Carl Ludwig Willdenow Suqel d amdan amezwaru i yuran fell-as deg useggas n 1803.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia authors and editors

Centaurea pubescens ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Centaurea pubescens là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Willd. mô tả khoa học đầu tiên năm 1803.[1]

Chú thích

  1. ^ The Plant List (2010). Centaurea pubescens. Truy cập ngày 4 tháng 6 năm 2013.

Liên kết ngoài

 src= Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về Centaurea pubescens  src= Wikispecies có thông tin sinh học về Centaurea pubescens


Bài viết tông cúc Cardueae này vẫn còn sơ khai. Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.
license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI

Centaurea pubescens: Brief Summary ( Vietnamese )

provided by wikipedia VI

Centaurea pubescens là một loài thực vật có hoa trong họ Cúc. Loài này được Willd. mô tả khoa học đầu tiên năm 1803.

license
cc-by-sa-3.0
copyright
Wikipedia tác giả và biên tập viên
original
visit source
partner site
wikipedia VI